Enhetschef

Maria Paskovski

Maria är sjuksköterska i sin grundprofession och arbetar som enhetschef på Smärthjälpen sedan våren 2019. Som enhetschef ansvarar Maria för den dagliga driften och verksamhetsutvecklingen.

Hon har erfarenheter från MAVA (medicinsk akutvårdsavdelning), Annedalsklinikens hjärtmottagning och operationskoordinering på Carlanderska sjukhuset. Maria har också erfarenheter från privatvård samt vårdförsäkringar inom försäkringsbranschen.

Jobbar på klinik: