Enhetschef

Maria Paskovski

Maria är sjuksköterska i sin grundprofession och arbetar som teamleader på Smärthjälpen sedan våren 2019. Som teamleader ansvarar Maria för den dagliga driften och verksamhetsutvecklingen.

Hon har erfarenheter från MAVA (medicinsk akutvårdsavdelning), Annedalsklinikens hjärtmottagning och operationskoordinering på Carlanderska sjukhuset. Maria har också erfarenheter från privatvård samt vårdsförsäkringar inom försäkringsbranschen.

Jobbar på klinik: