Professor i beteendemedicinPsykologSmärtläkareSpecialist i invärtesmedicin

Peter Währborg

Professor i beteendemedicin, Specialist i invärtesmedicin, kardiologi och smärtmedicin. Leg psykolog. Leg psykoterapeut.

Jobbar på klinik: