Kicki, smärtfysioterapeut, Sandra, smärtsjuksköterska, Sofia, Jonas och Nenad, smärtläkare, alla från Smärthjälpen Göteborg/Stockholm deltog under två innehållsrika dagar på Smärtforum i Linköping.

Nenad träffade ME/CFS teamet på Smärt- och rehabkliniken samt kollega Nazdar Ghafouri i en givande diskussion kring ett möjligt samarbete, p.g.a. snarlika tillvägagångssätt avseende både långvarig smärta som ME/CFS.

Nenad som nybliven studierektor för Atleva koncernen deltog också på nationella Nätverksmötet Studierektorer i Smärtlindring.

Livlig diskussion handlade om utbildningsfrågor och nyrekrytering av ST i Smärtlindring.
Vi alla nätverkade aktivt under Smärtforumet samt deltog vid i stort sett alla föreläsningar.

Smärthjälpen har utvecklat en app (Smärthjälpen) som möjliggör digital smärtvård med hög kvalitet.

Symtom och konsekvenser av svår huvudvärk/migrän skiljer sig inte från andra besvär hos människor med långvarig smärta. Vi erbjuder professionell utredning och med efterföljande behandling.

En interdisciplinär helhetsbehandling av huvudvärk/migrän är avgörande för goda långtidsresultat. Vi har bl.a. lång erfarenhet av behandling med Botox och CGRP-hämmare.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer info.goteborg@smarthjalpen.se

smärthjälpen hjälper dig med huvudvärk

Kliniken i Stockholm har stängt från och med torsdag 1/4 till och med måndag 5/4.
Kliniken i Göteborg har öppet på skärtorsdagen som vanligt men har sedan stängt fredag 2/4 till och med måndag 5/4.

SmärtHjälpen Göteborg

Torsdag 18 juni: öppet 08:00-16:00

Fredag 19 juni: Stängt

Smärthjälpen kommer ha stängt för mottagning v.30

 

Om du har luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter och/eller feber

Har vistats tillsammans med en person med misstänkt eller bekräftat fall av Coronavirus.

Gå inte in på mottagningen!

Har du haft luftvägsinfektion som hosta, andningssvårigheter och/eller feber vänligen avvakta 7 dagar innan du besöker kliniken.

Ring i stället 1177 för vägledning till eventuell provtagning.

Göteborg – 031 – 381 08 60

Stockholm – 031 – 381 08 60

För uppdaterad information se www.folkhalsomyndigheten.se

 

Kan jag dansa med smärta utan att få mer ont? Javisst kan Du det!

I vår senaste intervjustudie visar resultaten att Dans med Fria Rörelser ger kraft och ökad egenmakt i vardagen.

Hur går det till?

Dansen sker i grupp vilket ger dig möjlighet att vara med andra med liknande besvär. Att kunna dela med andra minskar känslan av ensamhet och är ett grundläggande behov hos oss människor.

Gruppen leds av vår leg fysioterapeut/spec. smärta Kicki Nordström. Musik spelas med olika rörelserytmer som exempelvis flöde, tydlighet, lätthet och du lyssnar till din kropps förmåga att röra dig med egna rörelser utan krav och prestation på hur rörelserna ska se ut. Det är helt möjligt att vila så ofta Du behöver i en för dig bekväm position.

  • Du är fysiskt aktiv och tränar din kropp fast på det sätt som är möjligt för dig.
  • Du väljer position efter din förmåga ligga ner, sitta, stå, gå runt som sagt Du väljer hela tiden det som passar dig bäst.
  • Du lär dig att vara med din kropp på ett nytt sätt där du lyssnar in dina behov.
  • Du lär dig att hitta ditt sätt att röra dig tillsammans med smärtan utan att provocera den, inifrån och ut, under avslappning.
  • Dans ger glädje!

Tid: måndag 17:00-18:30 med start 27 januari.

Plats: grupprummet på Smärthjälpen.

Kostnad: Kom och prova första gången gratis och därefter 1000 kr för 10 gånger. Du har möjlighet att dela upp betalningen vid behov.

Varma mjuka kläder. Vi dansar barfota, men Du kan såklart använda skor vid behov.

Anmäl dig i receptionen på Smärthjälpen.

 

Varmt välkommen!

Free movement dance (FMD), eller fri rörelse dans, är en fysioterapeutledd dansform med rötter i medveten kroppsnärvaro (Body Awareness). Fokus ligger på att röra sig fritt, att lära känna sin kropp och att hitta andra rörelser än de som är smärtsamma. Dansen sker i grupp och att sätta ord på sina upplevelser är en del av behandlingen. Forskarna sammanfattar FMD som en metod att uppleva kroppen inifrån – andning, fysisk och psykisk balans, självförtroende, behov och känslor.

I en forskningsstudie intervjuades 20 patienter med långvarig smärta, som hade deltagit i FMD mellan en och sex terminer. I intervjuerna kom det fram att dansen hade återgett deltagarna olika konkreta förmågor, exempelvis att gå utan hjälpmedel eller att kunna sätta sig på golvet. Andra effekter var ökat självförtroende, förståelse för kroppens signaler, ökad acceptans för smärtan, lugn, lyckokänslor samt större förmåga att ta ansvar för sitt eget välbefinnande. Deltagarna berättade också att de kunde använda dansen som distraktion, för att frigöra sig från smärtan en kort stund. Att behandlingen skedde i grupp gav även en känsla av gemenskap och tillhörighet

http://fysioterapi.se/frigorande-dans-kan-ge-okad-egenmakt-vid-smarta/ citerad 200112

För att anmäla: https://www.smarthjalpen.se/fri-rorelsedans-i-medveten-kroppsnarvaro/

SMÄRTHJÄLPEN expanderar och öppnar upp en ny smärtmottagning på Löjtnantsgatan 21 i Stockholm under februari månad. SMÄRTHJÄLPEN har tillgång till ett flertal discipliner för behandling och rehabilitering av långvarig smärta, så som smärtläkare, smärtsjuksköterska, psykolog, psykoterapeut, fysioterapeut, arbetsterapeut och medicinsklaserterapeut. SMÄRTHJÄLPENS utredningar och behandlingar/rehabiliteringar är grundade på en helhetssyn på människan och majoriteten av behandlingar genomförs multidisciplinärt.

Vi stödjer Min Stora Dag vilket betyder att vi bidrar till ännu fler Stora Dagar för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Kalas, äventyrsläger och tivolibesök som ger glada barndomsminnen och ny kraft att fortsätta kämpa.