Västra Götalandsregionen (VGR) har ett avtal med Smärthjälpen om att på specialistnivå utreda, bedöma, diagnostisera och behandla vuxna personer med misstänkt: Fibromyalgi , Långvarig icke-malign smärta, Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS). Avtalet löper ut vid årsskiftet 2023/2024. Från 2024 kommer denna smärtvård att omhändertas i VGR:s egenregi inom Vårdval Vårdcentral, Vårdval Rehab och på regionens sjukhus.

Koncernkontoret har inlett ett arbete för att säkra omhändertagandet av  patienter som idag får vård på Smärthjälpen.

Koncernkontoret återkommer tidigt i höst med ytterligare information samt om hur remisser med mera ska omhändertas.

Kontakt vid frågor:
privatavardgivare@vgregion.se

Nu kan du som söker till oss privat hitta oss på https://www.varden.se/ där du kan boka tid eller kontakta oss för information om vad vi kan hjälpa dig med.

Kicki, smärtfysioterapeut, Sandra, smärtsjuksköterska, Sofia, Jonas och Nenad, smärtläkare, alla från Smärthjälpen Göteborg/Stockholm deltog under två innehållsrika dagar på Smärtforum i Linköping.

Nenad träffade ME/CFS teamet på Smärt- och rehabkliniken samt kollega Nazdar Ghafouri i en givande diskussion kring ett möjligt samarbete, p.g.a. snarlika tillvägagångssätt avseende både långvarig smärta som ME/CFS.

Nenad som nybliven studierektor för Atleva koncernen deltog också på nationella Nätverksmötet Studierektorer i Smärtlindring.

Livlig diskussion handlade om utbildningsfrågor och nyrekrytering av ST i Smärtlindring.
Vi alla nätverkade aktivt under Smärtforumet samt deltog vid i stort sett alla föreläsningar.

Smärthjälpen växte ur sina lokaler på Drottninggatan och har nu flyttat in i helt nyrenoverade lokaler med en fantastisk utsikt över Kungsholmen på S:t Göransgatan 126. Välkommen!

Smärthjälpen har utvecklat en app (Smärthjälpen) som möjliggör digital smärtvård med hög kvalitet.

Symtom och konsekvenser av svår huvudvärk/migrän skiljer sig inte från andra besvär hos människor med långvarig smärta. Vi erbjuder professionell utredning och med efterföljande behandling.

En interdisciplinär helhetsbehandling av huvudvärk/migrän är avgörande för goda långtidsresultat. Vi har bl.a. lång erfarenhet av behandling med Botox och CGRP-hämmare.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer info.goteborg@smarthjalpen.se

smärthjälpen hjälper dig med huvudvärk

Smärthjälpen Sverige AB i Göteborg tecknar avtal med Västra hälso- och sjukvårdsnämnden om diagnostisering och behandling gällande fibromyalgi, långvarig smärta som inte är cancerrelaterad, och/eller Myalgic Encephalomyelitis (ME).

Läs mer Västra Götalandsregionen

Vi bygger för framtiden – Atleva samlar alla Göteborgskliniker i nya stadsdelen för hälsa och life science i Mölndal.

Nu är det klart att vi på Atleva – förlägger alla fyra göteborgsbaserade kliniker (Smärthjälpen, HandCenter, FotCenter och Werbe & Partners) samt vårt kontor i GoCo Health Innovation City. Satsningen görs i nya kvarteret GoCo Clinic som blir ett 8000 kvadratmeter stort center för specialiserad utförandevård och en viktig pusselbit i klustrets utveckling.

Inplanerad inflytt kommer ske första kvartalet år 2023. Vi ser alla framemot denna resa!

Fr.v. Jonas Obert, GoCo samt Ola Collin, Grundare och Etableringschef Atleva.

GoCo Health Innovation City

Har du varit utomlands senaste veckan?

Reseinformation Covid-19

För dig som patient uppmanas du att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som du hittar HÄR.

I sammandrag innebär detta att:

 1. Du ska ta ett PCR-test efter ankomsten till Sverige, oavsett om du har symtom eller inte.
 2. Har du kommit till Sverige efter besök i ett land utanför EU och som inte tillhör ”undantagsländerna” (se FHM:s webbplats, enligt ovanstående länk), ska du dessutom stanna hemma i sju dagar samt testa dig en andra gång. Testet utförs fem dagar efter ankomsten till Sverige.

Undantag:

 1. Från kravet på PCR-testning efter ankomst.
   1. Om du enbart har rest inom Norden.
   2. Om du är fullvaccinerad (två doser) för minst två veckor sedan.
   3. Om du är barn under sex år och är symtomfri, däremot bör barnet stanna hemma och undvika nya kontakter i sju dagar.
 2.  Från kravet på att stanna hemma i sju dagar:
   1. Om du är fullvaccinerad (två doser) för minst två veckor sedan.

Videobesök

Distansmöte med video kan alltid erbjudas, oavsett om du måste stanna hemma av covid-19-orsak eller inte kan komma fysiskt av andra skäl.

Smärthjälpen Sverige är certifierat enligt Socialstyrelsens krav på ledningssystem, SOSFS 2011:9.

Vi lägger stort värde i och mycket kraft på att upprätthålla ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med Kvalpraks ledningssystem KIV (Kvalitet i vården) som grund.

KIV är ett kvalitetssystem vi använder för att kvalitetssäkra och underlätta vårat arbete.

Torsdag den 24 juni öppet fram tills kl 12.
Fredag den 25 juni (midsommarafton) har vi stängt.