Tidbokning v.g. ring: 031-3810860

 

Smärthjälpen i Mölndal samarbetar med Akleja Kvinnoklinik Mölndal

Till oss kan du söka för hjälp med gynekologiska smärttillstånd ex. ländrygg/bäckenrelaterad smärta inkl. svanskote besvär samt endometrios.

Avtalet som Västra Götalandsregionen har med Smärthjälpen Sverige AB upphör vid årsskiftet 2023/2024. Avtalet kan inte förlängas ytterligare och behovsanalysen för smärtvård visar att uppdraget bör övergå i egen regi.

Därför ger operativa hälso- och sjukvårdsnämnden Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i uppdrag att omhänderta patienter med smärta och kroniskt trötthetssyndrom som inte primärvården kan ta hand om. Det gäller utredning, diagnostisering, behandling, rehabilitering och uppföljning av patienter med fibromyalgi, långvarig ickemalign smärta och kroniskt trötthetssyndrom.

I uppdraget ingår att erbjuda patienter ny medicinsk bedömning av läkare i fall där patienten redan har blivit diagnostiserad. SU ska ta emot patienter via remiss från primärvården men även från annan specialistvård och andra sjukhus.

Läs mer här.

Läs mer här

Kicki Nordström, fysioterapeut på Smärthjälpen, Göteborg tar nu också emot patienter med gynekologisk smärta. I samma hus som Smärthjälpen finns också Akleja kvinnoklinik som samarbetar med Kicki.

Jens Bond, fysioterapeut på Smärthjälpen var inbjuden att tala kring hur vi använder oss av digitala hjälpmedel vid behandling av långvarig smärta och ME/CFS, en mycket uppskattad presentation vid den största mötesplatsen för fysioterapeuter!

Atleva och FotCenter är med och presenterar sina verksamheter den 4 oktober.

SmärtHjälpen Göteborg

Torsdag 18 juni: öppet 08:00-16:00

Fredag 19 juni: Stängt