Justerar och eller optimerar läkemedelsbehandling. Utför diagnostiska och eller terapeutiska nervblockader. Inaktiverar triggerpunkter med lokal bedövning alternativt Botox.

Utför särskilda Botoxbehandlingar vid svår kronisk huvudvärk, spasticitet, långvarig, uttalad muskelvärk, mm. Utbildar patienter.