Taktil behandling för smärtlindring, välbefinnande och bättre sömn.

Taktil behandling är mjuk omslutande behandling med varsamma strykningar som aktiverar beröringsreceptorer i huden. Receptorerna aktiverar beröringsnerver som hämmar överföringen av smärta i ryggraden och kan därför bidra till smärtlindring.

Vid taktil stimulering aktiveras lugn och ro-systemet och hormoner som oxytocin utsöndras. Detta verkar som en motpol till adrenalinpåslag och stress, som förvärrar smärta. Oxytocin ökar också de kroppsegna endorfinerna och höjer smärttröskeln.

Taktil behandling ges enligt metoden Taktipro. Metoden är utvecklad av barn- och distriktssköterskan Siv Ardeby, som påbörjade detta arbete för mer än fyrtio år sedan. Det finns idag flera projekt och forskning baserade på Taktipro.

Taktil behandling fungerar som komplement till annan smärtbehandling och används inom rehabilitering, omvårdnad och friskvård.

Hur går det till? Inför behandlingen får du ta av dig dina kläder till trosor/underbyxor. Under behandlingen ligger du nerbäddad mellan lakan och handdukar på en brits. Först ligger du på magen sedan på rygg. Vid behandlingen används olja. Det blir alltid lite olja kvar på huden, så vi rekommenderar därför att du bär oömma kläder vid behandlingstillfället. Helkroppsbehandling tar 45-60 minuter.

Effekter

Aktiverar det lugnande nervsystemet.

Avslappning/avkoppling/avspänning

Lindring av smärta

Förbättrad sömnkvalitet

Stärkt kroppsuppfattning

Förbättrad mag-tarm-funktion

Mindre stress

Mindre oro och ångest

Ökad energi

Patientrådgivning, uppföljning av läkemedelsbehandling i samråd med smärtläkare, TENS uppföljning, utbildar patienter samt genomgång av patientenkäter.