Antidepressiva

I över 30 år har antidepressiva läkemedel använts för att behandla neuropatisk smärta samt andra former av långvarig smärta. Detta är inte den officiella indikationen för läkemedlen (”off label” – icke avsedd användning). Det finns dock stark evidens för att i synnerhet tricykliska antidepressiva (TCA) är effektiva vid neuropatiskt smärtsyndrom som postherpetisk neuralgi – bältors, diabetesneuropati och atypisk ansiktssmärta.

Vid fortledning av smärtstimuli har neurotransmitorerna, noradrenalin och serotonin, en grundläggande inhibitorisk (hämmande) effekt. Man anser att antidepressiva lindrar neuropatisk smärta genom att blockera återupptaget av noradrenalin och serotonin och att de på så sätt bidrar till att hämma smärttransmissionen.

Totalt sett kan c:a 50-90% av patienter med diabetspolineuropati eller bältros förväntas uppnå minst 50% smärtlindring med antidepressiva.

Vanliga biverkningar: dåsighet, muntorrhet, förstoppning, urinretention, viktuppgång.

-Saroten – upptrappning från 5mg kl. 18:00 upp till 75-100 mg med upptrappnings tempo 5mg per vecka.
-Cymbalta – 30mg x1 upp till 60mgx2

Ofta kombination av dessa läkemedel i låga doser.