Antikonvulsiva läkemedel

Antikonvulsiva läkemedel (epilepsiläkemedel) anses verka genom att integrera med specifika neurotransmittorer och jonkanaler i den kedja som leder fram till smärtreceptorer. Gabapentin och Pregabalin, är exempel på kalciumblockerare.

Dessa läkemedel kombineras ofta med antidepressiva i låga doser.
Biverkningar: dåsighet, illamående, euforiskt stämningsläge, huvudvärk.

Dosering:
-Gabapentin startas med 300mgx2 och ibland måste man gå upp till dygnsdos på 3200mg vid behandling av svår neuropatisk smärta.
-Lyrica startas med 25mgx1. Dosen skall höjas med 25 mg var 3:e – 7:de dag. Kan ges två till tre gången per dag.