Arbetsterapeut

Arbetsterapeutens fokus ligger på de aktiviteter patienten utför eller vill utföra i det dagliga livet. Det kan exempelvis vara hushållsarbete, fritidsaktiviteter och arbete. I möte med patienten förs dialog kring hur väl patienten utför de aktiviteter hen vill utföra, oavsett om det gäller arbete eller fritid. När det är klargjort, inleds arbetet med att skapa en balans i vardagens aktiviteter med målet att ha en meningsfull vardag där patienten klarar av att utföra de aktiviteter som hen önskar. Arbetsterapeuten använder beprövade metoder med god evidens så att du som patient får rätt insatser.