Behandling av svettning

Vad är hyperhidros? 
Svettning är en naturlig funktion som bland annat hjälper kroppen att reglera sin temperatur. Vissa människor svettas dock i sådan omfattning att det blir handikappande. Det gäller då oftast svettning i armhålor, händer eller fötter. Det kallas hyperhidros. Patienter med hyperhidros ska primärt erbjudas läkemedelsbehandling som kan vara mycket effektiv. I svåra fall kan dock annan behandling krävas för att få ett bra resultat.

Behandling med botulinumtoxin 
Botulinumtoxin är ett toxin som blockerar frisättningen av signalsubstansen acetylcholin som är viktig för den neuromuskulära kopplingen. Resultatet av detta blir att muskeln inte längre kan dra ihop sig. Vid behandling av hyperhidros innebär det att den lilla muskel som sitter i svettkörtlarna inte längre pumpar ut svetten och huden blir då torrare.

Hur går en behandling till? 
Beroende på vilken kroppsdel som ska behandlas får kläder tas av för att man ska komma åt att rengöra området. Ibland utförs en färgningsteknik för att hitta särskilt drabbade områden. Man kyler sen området med en slags kylklamp. Därefter injiceras botulinumtoxinlösningen i huden med ca 1cm mellanrum över hela den yta som ska behandlas.

Effekt 
Svettningen minskar drastiskt, men man blir aldrig helt torr vilket är viktigt då en viss bevarad svettning är viktig för hudens funktion. Beroende på besvärens allvarlighetsgrad kan hållbarheten variera något, men vanligen behöver behandlingen upprepas 2-3 gånger per år.