Fysioterapi vid långvarig smärta

Patienten med långvarig smärta, d.v.s. smärta som bestått längre än 3 månader, behöver utredas och behandlas i ett interdisciplinärt behandlingsteam med ett biopsykosocialt synsätt där fysioterapeuten (sjukgymnasten) är en del i teamet.

Fysioterapeutisk utredning är en viktig del vid fastställande av diagnos och behandling vid alla smärttillstånd. Leder, muskler och nervsystem undersöks i detalj med ett öppet sinne hos fysioterapeuten för att se om det även finns andra orsaker till smärtan som inte upptäckts vid tidigare undersökningar. En patient med fastställd diagnos, som exempelvis långvarig utbredd smärta, kan ha ett diskbråck eller en artros i någon led som behöver specifik behandling. Inte sällan missas detta och patienten behandlas enbart för sin långvariga utbredda smärta, vilket leder till onödigt och stort lidande för patienten.

Fysioterapeuten gör även neurologiska undersökningar som att testa reflexer, muskelkraft, känsel bland annat. Vid störningar kan någon neurologisk skada eller sjukdom upptäckas och då återremitteras patienten till sin läkare för ytterligare utredning.

  • Fysioterapeuten anpassar tillsammans med patienten en fysioterapeutisk behandlingsplan med delmål och mål.
  • Den fysioterapeutiska behandlingsplanen innefattar att hitta patientens nivå för att kunna vara så fysiskt aktiv som möjligt i sitt vardagsliv, samt att hitta smärthanteringsstrategier. Här ingår aktiva övningar som stabiliseringsträning, rörelseökande träning samt träning för styrka och kondition, men även passiva metoder som transkutan nervstimulering (TENS), akupunktur mm. Man talar idag om doserad träning efter individens förmåga och att vila i tid. Det är oerhört viktigt vid smärta av en längre karaktär att hitta sin baslinje för hur aktiv man kan vara utan att få långa bakslag, längre än dagen efter.
  • Samarbetet med psykolog, läkare, arbetsterapeut och sjuksköterskor är som synes ovan oerhört viktigt för att kunna hjälpa patienten att leva ett meningsfullt liv trots dagliga smärtor.