Huvudvärk – migrän

Spänningshuvudvärk är en vanlig åkomma som drabbar c:a 50% av befolkningen åtminstone en gång per år. Om huvudvärken kommer flera gånger per månad och pågår i flera timmar/dygn kan det leda till lidande, nedsatt funktion och arbetsförmåga. Om huvudvärken återkommer under 15 eller flera dagar per månad och pågår under minst tre timmar betraktas den som svår, kronisk huvudvärk. Det finns ett flertal olika typer av huvudvärk såsom spänningshuvudvärk, klusterhuvudvärk, mm. Migrän är en särskild sjukdom som är ärftlig i 50% av fallen och drabbar 15% av befolkningen. Förutom huvudvärken har migränpatienter även synrubbningar samt ljud-, ljus- och lukt överkänslighet.

Vi behandlar inte din huvudvärk /eller migrän enbart med tabletter och sprutor.

ALT1 Vi tar hand om dig på ett holistiskt (helhets) sätt i vårt interdisciplinära team. Vi är erfarna smärtläkare, neurologer, smärtsjuksköterskor, smärtfysioterapeuter, smärtpsykologer och psykoterapeuter.

ALT 2Vi är erfarna smärtläkare, neurologer, smärtsjuksköterskor, smärtfysioterapeuter, smärtpsykologer och psykoterapeuter som arbetar i team och tar hand om dig med en helhetssyn.   (eller på ett holistiskt sätt)

Våra behandlingar är anpassade till dina behov. Du är en av oss i vårt team som lägger stor vikt på engagemang både under utredningen och under behandlingen.

Motion, stresshantering, avspänning och utbildning om ämnet är ibland tillräckliga för att minska lidande och förbättra livskvalitet. Ibland behöver man en multidisciplinär behandling där flera yrkeskategorier deltar. Ibland behöver man använda Botulinom Toxin typ A (Botox®)   och eller så kallade CGRP – behandling.

Det är alltid läkare som avgör vilken behandling är lämpligast för dig.

Hör av dig till oss för mer information.

Göteborg

Stockholm