KBT (Kognitiv beteendeterapi)

KBT går ut på att förändra tanke- och beteendemönster i syfte att bättre kunna hantera känslomässiga problem. Det är en sammanslagning av kognitiv psykoterapi, som bygger på teorier om våra tankar, hur vi bearbetar dessa och beteendeterapi som bygger på inlärningsteori. I KBT ingår också mindfulness (medveten närvaro). KBT har god vetenskaplig evidens.

Den klassiska beteendeterapin handlar om att närma sig det som upplevs obehagligt, som ex kan nämnas spindelfobi, till dess att obehaget försvinner. Kognitiv terapi fokuserar på att identifiera och bryta negativa tankemönster. Oftast används dessa båda metoder tillsammans.

Behandlingen kan pågå alltifrån 5 till ca 20 sessioner och man träffas oftast 1 gång per vecka i början av behandlingen för att sen glesa ut tillfällena. Det är en strukturerad form av terapi och man arbetar efter begreppet här och nu och framåt. Klienten/patienten får hemuppgifter som handlar om olika metoder att hantera problem.