Lokal läkemedels administrering

Versatis
Versatisplåster innehåller 5% lidokain, ett lokalbedövningsmedel.
Versatis har dubbel verkningsmekanism: den farmakologiska effekten av lidokaindiffusion och den mekaniska effekten av hydrogelplåstret som skyddar det överkänsliga området.
Lidokainet i Versatisplåstret frisätts kontinuerligt in i huden och ger lokal analgetisk effekt. Mekanismen för detta är beroende av stabilisering av nervcellsmembran, vilken tros framkalla nedreglering av natriumkanaler med smärtlindring som följd hos patienter med neuropatisk smärta.
Administreras 12 timmar / dygn och varannan månad ska man göra ett uppehåll på en vecka. Patienten sköter själv behandlingen.

Qutenza
Qutenza är ett plåster för behandling av neuropatisk smärta. Innehåller kapsaicin, ett extrakt från spansk peppar.
Efter exponering för kapsaicin blir de hudens smärtreceptorer mindre känsliga för en mängd olika stimuli. Denna fördröjda effekt av kapsaicin kallas ofta ”desensitisering” och antas ligga bakom smärtlindringen. Känselintryck från hudnerver förväntas förbli oförändrade, inklusive förmågan att uppleva mekaniska och vibratoriska stimuli. Kapsaicinutlösta förändringar av hud smärtereceptorerna är omvändbara, och det har rapporterats och observerats att normal funktion (upplevelse av skadliga känselintryck) återkommer inom några veckor hos friska frivilliga.

Behandlingen görs på mottagningen och det tar c:a 3 timmar. Kan upprepas var tredje månad.