Rehabilitering

Rehabilitering är en process där man med medicinska, psykologiska , sociala och arbetsinriktade metoder försöker återskapa bästa möjliga funktionsförmåga och höja livskvalitet. Inom området långvarig smärta är multidisciplinär rehabilitering en framgångsrik metod för att förbättra patientens förmåga att leva ett bra liv trots smärta och eventuell förbättra möjligheter att återgå i arbete eller minska risken att hamna i långtidssjukskrivning.