Smärtsjuksköterska

Patientrådgivning, uppföljning av läkemedelsbehandling i samråd med smärtläkare, TENS uppföljning, utbildar patienter samt genomgång av patientenkäter.