Tapentadol (Palexia)

Tapentadol är relativt nytt läkemedel i Sverige med två verkningsmekanismer i en molekyl med gynnsam biverkningsprofil och utan aktiva metaboliter.

Tapentadol är en substans med morfinliknande egenskaper med smärtlindringseffekt 1:3 jämfört med morfin och 1:5 jämfört med oxikodon. Det föreligger låg risk för mag- och tarmbiverkningar. Huvudvärk är den vanligaste biverkning i början av behandlingen.

Tapentadol är dokumenterat effektiv för ländryggs- och artrossmärta, diabetesneuorpati samt cancersmärta. Lägre doser är lämpliga för långvarig måttlig smärta och högre doser används vid svår nociceptiv (kropslig) och neuropatisk smärta.

Palexia Depot  50mg x2 är startdos. Max dygnsdos (inklusive kortverkande Palexia) är 500 mg.
Palexia 50mg mot smärtgenombrott.