Träning & fysiska metoder

Träning & fysikaliska metoder

 

Muskeltöjningar (stretching)
Behandlingen används i både förbyggande syfte och vid etablerade besvär som muskelstramhet och myofasciellt smärtsyndrom med trigger punkter. Stretching måste utföras regelbundet oftast flera gånger per dag under låg period för att uppnå effekt.

Termisk behandling
Kyla har god effekt som akut smärtlindring. I kombination med stretching är det väl etablerad metod för behandling av triggerpunkt smärta (cryostretch). Värme ger ofta god avspänningseffekt vid långvarig muskelrelaterad smärta och kan även minska smärtintensitet

Akupunktur
Den smärtlindrande effekten har viss vetenskaplig dokumentation. Behandlingen utförs som en serie och bör alltid kombineras med andra behandlingsmetoden och inte som ”botande” behandling.