Professor i beteendemedicin, Specialist i invärtesmedicin, kardiologi och smärtmedicin. Leg psykolog. Leg psykoterapeut.

Hanna Ström är leg psykolog med terapeutisk inriktning inom KBT (kognitiv beteendeterapi) och ACT (acceptance and commitment therapy). Hon har ett extra intresse och hjärta för beteendemedicin och hälsa på både jobbet och privatlivet. Hanna har arbetat inom företagshälsovård, elevhälsovård och primärvård och har därigenom en bred förståelsebas för mående och utveckling utifrån olika delar av livet. Hanna ser fram emot att möta dig som vill påverka hur du mår och hon kan hjälpa dig med bedömning, råd och behandling kring stress, utmattning, kris, oro, ångest, långvarig smärta, sömn eller IBS (irritabel tarm).

Hadi Jabbar är blivande smärtläkare och är specialist i allmänmedicin med masterutbildning i funktionsmedicin och bilddiagnostik.

Han har tidigare varit verksam inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra sjukhuset samt inom primärvården i Göteborg och Härryda.

Hadi valde smärtmedicin som ytterligare specialitet efter att ha träffat många smärtpatienter med långvarig smärta inom primärvården och funnit det genuina intresset av att hjälpa den patientgruppen.