Kicki Nordström är leg. fysioterapeut och specialist inom smärta och smärtrehabilitering. Hon har lång erfarenhet av långvarig smärta och stressrelaterade sjukdomar. Kicki har arbetat både i privat verksamhet och inom landstinget. Hon har fördjupad utbildning inom OMT (ortopedisk manuell terapi, steg 3) där hon utför utredningar och behandling av smärta samt utbildning inom kognitiv psykoterapi (steg 1). Är för närvarande doktorand på Göteborgs Universitet och forskar om metoden fri rörelsedans som fysioterapeutisk behandling vid smärta. Kicki deltar regelbundet i symposier och kongresser som berör smärta och smärtbehandling samt bevakar forskning inom dessa områden kontinuerligt.