Förändras cellernas immunologiska funktion hos patienter med ME/CFS?

Myalgisk encefalomyelit / kroniskt trötthetssyndrom (ME / CFS) är ett försvagande tillstånd med okänd etiologi, Myalgisk encefalomyelit oklar patofysiologi och utan diagnostiskt test eller biomarkör tillgänglig. Många patienter rapporterar att deras ME / CFS började efter en akut infektion, och efterföljande ökad frekvens av infektioner, såsom förkylning eller influensa, är vanligt. Dessa faktorer antyder att det finns en förändrad immunologisk status i ME / CFS, hos åtminstone en andel av patienterna, men tidigare studier av perifer immunitet har varit diskrepanta och ofullständiga. UK ME / CFS Biobank, som har samlat blodprover från nästan 300 kliniskt bekräftade ME / CFS-patienter, möjliggör storskaliga studier av immunologisk funktion hos fenotypiskt välkarakteriserade deltagare. I denna studie undersöktes herpesvirus serologisk status och T-celler, B-celler, NK-celler och monocytpopulationer hos 251 ME / CFS-patienter, inklusive 54 som drabbades allvarligt, och jämfördes med de från 107 friska deltagare och med 46 patienter med MS. Det fanns inga skillnader i seroprevalens för sex humana herpesvirus mellan ME / CFS och friska kontroller, även om seroprevalens för Epstein-Barr-viruset var högre hos patienter med multipel skleros. I motsats till tidigare rapporter observerades inga signifikanta skillnader i NK-cellantal, subtypsproportioner eller in vitro-respons mellan ME / CFS-patienter och friska kontrolldeltagare. Däremot ändrades T-cellfacket i ME / CFS, med ökade proportioner av effektorminne CD8 + T-celler och minskade proportioner av terminalt differentierade effektor CD8 + T-celler. Omvänt fanns det en signifikant ökad andel av ”mucosal associated invariant T cells” – (MAIT) -celler, särskilt hos allvarligt drabbade ME / CFS-patienter. Dessa abnormiteter visar att ett förändrat immunologiskt tillstånd kan existera i ME / CFS, särskilt hos allvarligt drabbade personer. Detta kan helt enkelt återspegla pågående eller nyligen infekterad eller kan indikera framtida ökad mottaglighet för infektion. Longitudinella studier av ME / CFS-patienter behövs för att hjälpa till att bestämma orsak och effekt och därmed eventuella fördelar med immunmodulerande behandlingar för ME / CFS.

 

Cellular Immune Function in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) ;

 

Front. Immunol., 16 April 2019 | https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.00796

Relaterat

IR-bastu i Mölndal

Gynekologisk smärta?

God Jul & Gott Nytt År✨