Forskning i framkant – Jag tränar för att skjuta döden på framtiden

Forskning i framkant…

Smärthjälpen har nyligen publicerat en artikel i den vetenskapliga tidningen Physiotherapy Theory and Practice- An International Journal of Physical Therapy: Resultat: Att utveckla hälsolitteracitet genom motivationsprocesser gällande fysisk aktivitet och träning vid artros.

”Jag tränar för att skjuta döden på framtiden”

 

Fysisk aktivitet och träning är den inledande behandlingen för personer med artros i höft och/eller knä. Även om symptomen varierar måste artros anses vara en kronisk sjukdom och därför ska fysisk aktivitet och träning bedrivas livet ut. För detta krävs kunskap och motivation.

Tjugotvå djupintervjuer utfördes med arton deltagare från artrosskolor vid fysioterapiavdelningen i Säffle. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Syftet med studien var att utforska och utveckla fördjupad förståelse för motivationsprocesser för fysisk aktivitet och träning för personer med höft- och/eller knäartros som deltar i artrosskolor som inkluderar långvarig träning övervakad av fysioterapeuter.

Betydelse Hälsolitteracitet: Kunskap om min sjukdom och mina symtom som leder till en förbättrad livskvalitet genom att få reda på, förstå, värdera och använda.
Motivationen för att vara fysiskt aktiv och träna, livshistorien gällande fysisk aktivitet och det som utvecklar den existentiella motivationen är viktiga områden att ställa frågor om när personer kommer till artrosskolor. Kunskap om kroppens signaler vid artros bör implementeras i artrosskolorna för att motivera personer att leva ett aktivt liv trots artros. Hälsolitteracitet och medvetenheten om hur fysisk aktivitet kan skjuta döden på framtiden är troligen viktigt för existentiell motivation.

Medverkande i studien:

Maria Klässbo, leg fysioterapeut, med dr, Centrum för klinisk forskning och utbildning, Region Värmland.
Kicki Nordström, leg fysioterapeut, doktorand Göteborgs Universitet, Smärthjälpen, Göteborg.
Lillemor Nyberg, allmänläkare, med dr, Karolina vårdcentral Karlskoga, Närsjukvården väster Region Örebro län.
Per Kristiansson, allmänläkare, professor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventiv medicin Uppsala.
Helene Hjalmarsson, leg sjukgymnast, filosofie doktor, Karlstad universitet.

Relaterat

Smärthjälpen stänger

IR-bastu i Mölndal

Gynekologisk smärta?