Fortsatt samarbete med Riksförbundet för ME-patienter och Fibromyalgiföreningen

Smärthjälpen träffade Riksförbundet för ME-patienter den 18 mars och Fibromyalgiföreningen den 22 marsBåda  mötena genomfördes digitalt och gav givande diskussioner med genomtänkta förslag.
Det första samarbetet är tillsammans med r
iksförbundet för ME-patienter. Tillsammans med Smärthjälpen kommer de ta fram gemensamt informationsmaterial som i sin tur skall leda till att påverka lokala tjänstemän/kvinnor samt politiker.  

Det andra samarbetet är tillsammans med Fibromyalgiföreningen, där ett planerat forskningsprojekt kommer att äga rum på Smärthjälpen. En gemensam rekrytering planeras och målet med projektet är att erbjuda ytterligare en trevlig behandlingsform som tillhör denna patientgrupp. Forskningsprojektet kommer även att leda till en avhandling. 

Relaterat

IR-bastu, ger effekter som både syns och känns.

Besvär som kan behandlas med medicinsk laser klass 4:

11/7-23 flyttar vi Göteborgskliniken till GoCo Health Innovation City, Entreprenörsstråket 6, 431 53 Mölndal