Fri rörelsedans kan ge ökad egenmakt vid smärta

Ett sätt att ta makten över sitt dagliga liv. Så kan man sammanfatta vad frigörande dans betyder för patienter med långvarig smärta, enligt en intervjustudie som vår fysioterapeut Kicki Nordström varit med och tagit fram.

Free movement dance (FMD) , eller frigörande dans, är en fysioterapeutledd dans form med rötter i medveten kroppsnärvaro (Body Awareness). Fokuset här ligger på att lära känna sin kropp, röra sig fritt och hitta rörelser som inte är smärtsamma. Forskarna sammanfattar FMD som en metod att uppleva sin kropp inifrån med andning, självförtroende, psykisk balans m.m.

I en forskningsstudie intervjuades 20 patienter med långvarig smärta som hade deltagit i FMD mellan 1 och 6 terminer. Det framkom i intervjuerna att dansen hade återgett deltagarna olika konkreta förmågor som tex att gå utan hjälpmedel. Andra effekter man såg var ökat självförtroende, förståelse för kroppens signaler, ökad acceptans för smärtan, lugn, lyckokänslor m.m.

Helt fantastiskt tycker vi på Smärthjälpen och vill tacka Kicki Nordström som varit med och tagit fram denna studie.

Läs hela studien här >

Relaterat

IR-bastu i Mölndal

Gynekologisk smärta?

God Jul & Gott Nytt År✨