Fysioterapi 2023, 4-5 oktober på Svenska Mässan i Göteborg.

Jens Bond, fysioterapeut på Smärthjälpen var inbjuden att tala kring hur vi använder oss av digitala hjälpmedel vid behandling av långvarig smärta och ME/CFS, en mycket uppskattad presentation vid den största mötesplatsen för fysioterapeuter!

Relaterat

Intensivkurs i långvarig smärta för fysioterapeuter.

The best place for understanding and treating chronic pain

Fysioterapi vid gynekologisk smärta