Fysioterapi vid gynekologisk smärta

Kicki Nordström, fysioterapeut på Smärthjälpen, Göteborg tar nu också emot patienter med gynekologisk smärta. I samma hus som Smärthjälpen finns också Akleja kvinnoklinik som samarbetar med Kicki.

Relaterat

Intensivkurs i långvarig smärta för fysioterapeuter.

The best place for understanding and treating chronic pain

Fysioterapi 2023, 4-5 oktober på Svenska Mässan i Göteborg.