Smärthjälpen i Mölndal samarbetar med Akleja Kvinnoklinik Mölndal

Till oss kan du söka för hjälp med gynekologiska smärttillstånd ex. ländrygg/bäckenrelaterad smärta inkl. svanskote besvär samt endometrios.