Information angående CORONAVIRUS  

 

Om du har luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter och/eller feber

Har vistats tillsammans med en person med misstänkt eller bekräftat fall av Coronavirus.

Gå inte in på mottagningen!

Har du haft luftvägsinfektion som hosta, andningssvårigheter och/eller feber vänligen avvakta 7 dagar innan du besöker kliniken.

Ring i stället 1177 för vägledning till eventuell provtagning.

Göteborg – 031 – 381 08 60

Stockholm – 031 – 381 08 60

För uppdaterad information se www.folkhalsomyndigheten.se

 

Relaterat

Smärthjälpen stänger

IR-bastu i Mölndal

Gynekologisk smärta?