Nenad Stankovic föreläser om smärta för Branschrådet i VGR

Nenad Stankovic fick möjligheten att berätta om Smärthjälpens verksamhet under möte mellan offentligt finansierade privata vårdgivare och Västra Götalandsregionen (VGR) under måndagen den 9/10. Mötesformen har sitt ursprung i ”Branschrådet för externa vårdgivare” som är en etablerad representativ kontaktyta mellan privata vårdgivare och VGR.


Relaterat

Smärthjälpen stänger

IR-bastu i Mölndal

Gynekologisk smärta?