Nenad Stankovic föreläste på Spine Centers årsmöte i Falkenberg

Nenad Stankovic blev inbjuden föreläsare på Spine Centers årsmöte i Falkenberg den 7 juni. Nenad presenterade Smärthjälpen och dess verksamhet. I en fantastisk konferensanläggning vid havet utvecklades mycket givande diskussion om långvarig smärta och om samarbetsmöjligheter mellan våra två kliniker.

Relaterat

IR-bastu, ger effekter som både syns och känns.

Besvär som kan behandlas med medicinsk laser klass 4:

11/7-23 flyttar vi Göteborgskliniken till GoCo Health Innovation City, Entreprenörsstråket 6, 431 53 Mölndal