Patient nöjdhet

Inom koncernen Atleva är våra patienters upplevelse av högsta prioritet. I vår värdegrund ingår helhetssyn, empati, kvalitet och kompetens. Fyra ord som ligger till grund för allt arbete vi utför.  

Vi arbetar för att ta in och möta hela människan, vara medvetna om andra personers känslor och att handla i enlighet med det för att skapa ett så bra möte som möjligt mellan kunder, patienter och våra medarbetare.  

Något vi är mycket stolta över inom Atleva är vår återkommande höga patientnöjdhet. Under hela 2022 når samtliga kliniker en patientnöjdhet över målet på 96%. Smärthjälpen hade en patientnöjdhet 2022 på 99%.