Vill du begära ut dina journaler kontaktar du oss via Vårdrummet.