Sammanfattning av Digital intensivkurs för fysioterapeuter i långvarig smärta

Sammanfattning av Digital intensivkurs för fysioterapeuter i långvarig smärta- hur gör man?

Det blev intensiva dagar både före och under kursen 7-8 juni på Smärthjälpen. Teamet som föreläste dag ett bestod av Nenad Stankovic – läkare, Kicki Nordström, Jens Bond – fysioterapeuter, Dan Dalén, Julia Bach– arbetsterapeuter och psykolog Rasmus Linde, alla med särskilda kompetenser inom långvarig smärta. Smärtfysiologi, medicinering, fysioterapeutisk evidens implementering i kliniken, arbetsterapeutiska insatser som pacing, spegelträning, sensibilisering och psykologisk behandling som smärtans påverkan, rörelserädsla kontra rörelseklokhet och ACT var ämnen som behandlades dag ett. Det kom frågor via chatten och det diskuterades i grupper via Teams så interagerandet med deltagarna kändes fullt möjligt även med denna distans.

Dag två hölls av fysioterapeut smärtspecialist Kicki Nordström och kollegan Jens Bond som är under pågående specialistutbildning inom smärta. Dagen var helt fysioterapeutisk inriktad med genomgång av noggrann fysisk undersökning samt behandlingsmetoder inklusive patientfall. Avslutningsvis fick deltagarna ledas in i kreativa behandlingsmetoder som fri rörelsedans med medveten kroppsnärvaro där skrivande och målande också ingår. Detta var mycket uppskattat av deltagarna.

Som introduktion till kursen erhöll deltagarna vår Healo app med våra smärtkurser för våra patienter före kursstart och får även behålla den under en vecka efteråt för att kunna hinna med att använda den och här ingår även många filmande fysioterapeutiska övningar. Allt från andningsövningar och meditation, mobiliseringsövningar till träning. Appen blev också mycket uppskattad av deltagarna.

Nya kurser planeras i höst och vi ser fram emot att få möta nya duktiga fysioterapeuter att interagera med. Vi lär oss minst lika mycket av alla erfarenheter som delas under våra kurser.

Stor tacksamhet från teamet på Smärthjälpen att vi har möjlighet att hålla dessa kurser.

/Kicki, Nenad, Jens, Dan, Julia och Rasmus

Relaterat

IR-bastu i Mölndal

Gynekologisk smärta?

God Jul & Gott Nytt År✨