Smärthjälpen är certifierat för Kvalitet i Vård och Omsorg (KIV) 2021

Smärthjälpen Sverige är certifierat enligt Socialstyrelsens krav på ledningssystem, SOSFS 2011:9.

Vi lägger stort värde i och mycket kraft på att upprätthålla ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete med Kvalpraks ledningssystem KIV (Kvalitet i vården) som grund.

KIV är ett kvalitetssystem vi använder för att kvalitetssäkra och underlätta vårat arbete.

Relaterat

IR-bastu i Mölndal

Gynekologisk smärta?

God Jul & Gott Nytt År✨