Hadi Jabbar är blivande smärtläkare och är specialist i allmänmedicin med masterutbildning i funktionsmedicin och bilddiagnostik.

Han har tidigare varit verksam inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra sjukhuset samt inom primärvården i Göteborg och Härryda.

Hadi valde smärtmedicin som ytterligare specialitet efter att ha träffat många smärtpatienter med långvarig smärta inom primärvården och funnit det genuina intresset av att hjälpa den patientgruppen.