Steg för steg – Aktuell forskning och möjlig behandling.

Dr Nenad Stankovic och dr Peter Währborg deltog i konferensen Steg för steg – Aktuell forskning och möjlig behandling den 18 oktober. Konferensen var arrangerad av Riksförbundet för ME-patienter (RME) och RME i Väst. Dr Peter Währborg var dessutom moderator på konferensen. Flera vetenskapliga studier presenterades fast med negativa resultat. Detta belyser ytterligare diagnosen ME som ett mycket komplex tillstånd utan känd orsak. Eller som dr Zaher Nahle, gästföreläsare från USA, betonade handlar det om ett flertal olika sjukdomar som vi än så länge inte kan urskilja.

Relaterat

IR-bastu i Mölndal

Gynekologisk smärta?

God Jul & Gott Nytt År✨