VGR-avtalet med Smärthjälpen upphör den 31 december 2023

Västra Götalandsregionen (VGR) har ett avtal med Smärthjälpen om att på specialistnivå utreda, bedöma, diagnostisera och behandla vuxna personer med misstänkt: Fibromyalgi , Långvarig icke-malign smärta, Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS). Avtalet löper ut vid årsskiftet 2023/2024. Från 2024 kommer denna smärtvård att omhändertas i VGR:s egenregi inom Vårdval Vårdcentral, Vårdval Rehab och på regionens sjukhus.

Koncernkontoret har inlett ett arbete för att säkra omhändertagandet av  patienter som idag får vård på Smärthjälpen.

Koncernkontoret återkommer tidigt i höst med ytterligare information samt om hur remisser med mera ska omhändertas.

Kontakt vid frågor:
privatavardgivare@vgregion.se

Relaterat

Smärthjälpen stänger

IR-bastu i Mölndal

Gynekologisk smärta?