Du som står i vårdkö p.g.a. smärta har från och med 1/5-2024 möjlighet att via vårdgarantin söka vård på Smärthjälpen via vårt vårdavtal med Region Skåne.

Avtals nummer: 2023-POL000158-11

Kontakta Vårdgaranti/valfrihetskoordinatorn i din region för mer information.

Mer information om väntetider inom offentlig sjukvård finns på webbplatsen www.vantetider.se