ACT

(Acceptans and committment therapy)

ACT är en av de metoder man brukar kalla för tredje vågens KBT. Den skiljer sig från KBT genom att vilja öka den psykologiska flexibiliteten och livskvaliteten snarare än att fokusera på att få bort smärtsamma upplevelser. ACT går ut på att ändra sitt förhållningssätt till sina tankar genom att använda olika tekniker. Här ingår också mindfullness (medveten närvaro).

Ett viktigt begrepp inom ACT är ”värderad riktning” som innebär att klienten/patienten ska reflektera över och gradera vad som är viktigt i livet och sedan skapa sig nya mål med livet. Acceptans innebär att försöka finna ett godkännande av sin livssituation. Commitment handlar om att motivera sig själv att arbeta mot den riktning hen bestämt sig för att nå.

Mindfulness (medveten närvaro)

Medveten närvaro innebär att öva på att vara här och nu, i tankarna, i känslorna och de kroppsliga upplevelser vi har just nu. Klienten/patienten ska försöka att inte värdera och döma det som sker. Man tränar koncentration och uppmärksamhet i dessa övningar och tanken är att detta ska hjälpa klienten/patienten att påverka det som vi kan påverka – nuet – istället för att reagera på ”autopilot” och styras av tankar och känslor.