Medicinsk laserbehandling

LLLT (klass 3 med £ 500mW uteffekt) har framgångsrikt används inom fysikalisk terapi i många decennier. Metoden har haft begränsningar vid behandling av stora områden och djupa strukturer. Man behöver en längre behandlingstid för att leverera tillräckligt med fotoner till önskad djup eller arean.

I slutet av 90-talet började både forskning och klinisk användning av HPLT (klass 4 laser med >500 mW uteffekt). Nu för tiden finns det på marknaden lasermodeller med styrka upp till 15W. Fördelen av behandlingar med denna styrka, är att man inte behöver förlänga behandlingstiden för att täcka stora områden eller behandla djupa strukturer. På Smärthjälpen behandlas du med Chatanooga medicinsk laser klass 4.

Indikationer – vad är det vi behandlar med medicinsk laser

Nacksmärta, ländryggsmärta, artros, tennis/golfarmbåge, axelbesvär (impingement, frozen shoulder), hälsenebesvär, hälsporre, postoperativ/posttraumatisk neuropatisk smärta, Komplext Regionalt Smärtsyndrom (CRPS typ I och II), postoperativ svullnad och smärta, atypisk ansiktssmärta, mm.

Hur går behandlingen till?

LLLT laser används av många olika yrkeskategorier, tex hudterapeuter, som för syftet har relevant utbildning. Enligt Strålskyddsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2014:4 och Strålskyddslagen 1998:220) ska HPLT laser hanteras av en legitimerad läkare som är utbildad i dessa laserbehandlingar. Läkaren kan i sin tur delegera behandlingar till laserterapeuter såsom sjuksköterskor eller fysioterapeuter. En behandling tar mellan 15 och 45 minuter beroende på diagnos och hur stort område som behöver behandlas. Oftast får patienten en serie behandlingar som på Smärthjälpen omfattar sex tillfällen. I vissa fall behöver man upprepa behandlingar tills man uppnått önskat resultat.

”Biverkningar”

Cirka 20% av alla patienter upplever ökad smärta efter laserbehandling av rygg- och nacksmärta. Smärtan kan uppstå direkt eller upp till ett dygn efter behandlingen. Detta är ett gott tecken som oftast betyder att återhämtningsprocessen har startats.

Medicinsk laserbehandling kan ofta leda till att patienten blir mycket avslappnad och trött, vilket många av patienterna upplever som ganska behagligt.

Resultat

Nenad Stankovic har erfarenhet av båda lasertyper. 2014 startades behandlingar med LLLT av långvarig nacksmärta, som ett komplement till det interdisciplinära omhändertagandet av patienter. Utfallet blev tillfredställande för ett flertal patienter och man började behandla även patienter med bröst- och ländryggsmärta. Fram till hösten 2016 behandlades med LLLT patienter med tennis- och golfarmbågar, artros i framförallt händer, neuropatiska smärtor, CRPS typ I, svullna händer efter trauma och kirurgi, långvariga hälsenebesvär. Under hösten 2016 fick Nenad Stankovic möjlighet att testa en ny modell av HPLT som snabbt blev ett steg vidare inom laserbehandlingsområdet på Smärthjälpen. Den modellen kombinerar laserstrålningar med tre våglängder, värme och mikrovibrationer på cellnivå. Nu för tiden kan vi behandla större områden och djupare strukturer utan att man behöver ha långa behandlingstider.

De flesta patienter svarar bra eller mycket bra på behandlingen. Genomgång av resultat av 230 patienter med olika diagnoser som behandlades mellan 2017 – 2019 visar att enbart 9% ha dålig eller ingen effekt vid behandlingens avslut.

Sammanfattningsvis är HPLT laser idag en vardaglig och viktig del av vårt interdisciplinära omhändertagande av patienter med långvarig smärta.