Spänningshuvudvärk är en vanlig åkomma som drabbar c:a 50% av befolkningen åtminstone en gång per år. Om huvudvärken kommer flera gånger per månad och pågår i flera timmar per dygn kan det leda till lidande, nedsatt funktion och nedsatt arbetsförmåga. Om huvudvärken återkommer under 15 eller fler dagar per månad och pågår under minst tre timmar betraktas den som svår, kronisk huvudvärk. Det finns ett flertal olika typer av huvudvärk såsom spänningshuvudvärk, klusterhuvudvärk m.m. Migrän är en särskild sjukdom som är ärftlig i 50% av fallen och drabbar 15% av befolkningen. Förutom huvudvärken har migränpatienter även synrubbningar samt ljud-, ljus- och luktöverkänslighet.

Vi behandlar inte din huvudvärk eller migrän enbart med tabletter och sprutor.

Vi tar hand om dig på ett holistiskt sätt i vårt interdisciplinära team. Vi är erfarna smärtläkare, neurologer, smärtsjuksköterskor, smärtfysioterapeuter, smärtpsykologer och psykoterapeuter.

Våra behandlingar är anpassade till dina behov.

Förebyggande åtgärder i kombination med en välgenomtänkt medicinering ligger till grund för behandling av huvudvärk och migrän. Motion, stresshantering, avspänning och utbildning är ibland tillräckligt för att minska lidande och förbättra livskvalitet. Om dessa åtgärder inte ger tillräcklig god smärtlindring bör man överväga injektionsbehandling (inaktivering av trigger punkter med lokalbedövning, botulinum toxin typ A, CGRP hämmare m.m.).

Det är alltid läkaren som avgör vilken behandling som är lämpligast för dig.